Informatie ochtend Veegplan 2017

Informatie ochtend Veegplan 2017 - gemeente-best-logo

Het Veegplan gaat over enkele aanpassingen in diverse bestemmingsplannen in de Gemeente Best.
Voor het Winkelcentrum Wilhelminadorp is dit een ingrijpende verandering voor wat betreft mogelijkheden voor evenementen.
Dit is de tekst uit de officiële toelichting:

Wilhelminaplein: maximaal 6 evenementen per jaar. Maximaal 1 dag per evenement exclusief op- en afbouw. Maximaal 500 personen tegelijkertijd (met name vanwege beperkte parkeergelegenheid). Tevens wordt één keer per jaar een braderie gehouden aan de Koningin Julianaweg en op het Wilhelminaplein. Voor de Koningin Julianaweg geldt het gedeelte tussen de kruising met de drs. JL Moonenstraat en de Gerrit van der Veenstraat tot het Wilhelminaplein en vanaf het Wilhelminaplein de Koningin Julianaweg-Zuid tot de kruising met de Jan Hendrikxstraat. Navolgende afbeelding geeft globaal de evenementenlocatie op het Wilhelminaplein weer (rood omlijnd).

Informatie ochtend Veegplan 2017 - t_nl

Evenementen dragen bij aan een leuke sfeer in het winkelcentrum en in de wijk Wilhelminadorp. De vraag is echter of dit de juiste plek daarvoor is en ook in deze omvang. Wat kan dit betekenen?
Bij volledige benutting van het terrein betekent dit zeven maal per jaar (zomerperiode) een totale afsluiting van het Winkelgebied tijdens een evenement. Dus geen toegang voor parkeren in winkelgebied, extra parkeeroverlast in wijk door evenementbezoekers, afzetten van doorgaande wegen etc.
De nieuwe regels geven geen richting aan wie, wat of wanneer. Dus afsluiting is op iedere dag, dus ook zaterdag, mogelijk. Hiertegen is dan geen bezwaar van omwonenden en winkeliers meer mogelijk.
Een bestemmingsplan wordt meestal aangegaan voor periodes van 10 tot 20 jaar. Wijzigen achteraf is dus niet meer aan de orde.

Ons advies is om u goed te laten informeren over de (on)mogelijkheden. Dat kan op 29 juni tussen 10 en 11 uur in het gemeentehuis van Best.