Wordt het winkelgebied Wilhelminadorp één groot evenementen terrein?

Wordt het winkelgebied Wilhelminadorp één groot evenementen terrein?

Uitbreiding en aanpassing bestemmingsplan

De Gemeente Best wil regels vastleggen voor het organiseren van evenementen in het Wilhelminadorp. Nu zijn deze regels er niet en dat kan leiden tot overlast of het niet doorgaan van evenementen, zoals de grote braderie en Sinterklaasintocht. Tot 19 juli is inspraak door belanghebbenden nog mogelijk.

Veegplan 2017

In het voorstel worden o.a. nieuwe regels opgenomen over het aantal evenementen en waar deze mogen plaatsvinden. Het gaat daarbij om diverse plaatsen in Best. Voor het Wilhelminadorp is het voorstel is om een ruim gebeid aan te wijzen. Dit zou het gehele Wilhelminaplein en het winkelgebied van de Koningin Julianaweg betreffen. Dit gebied zou maximaal 7 maal per jaar in het geheel gebruikt kunnen worden voor een evenement. Dat kan een klein evenement zijn, maar het is ook goed mogelijk dat dit grote braderieën, markten en openluchtconcerten zijn. De enige beperking is dat het aantal gelijktijdige bezoekers niet meer dan 500 mensen extra mag bedragen.

Dat betekent dat het gehele gebied dan mogelijk niet meer toegankelijk is voor parkeren voor de winkelbezoekers, omwonenden en de kerkbezoekers. De verwachting is dat dit veel extra parkeerdruk zal geven in de wijk Wilhelminadorp en leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden.

Op dit moment is het plan een officieel voorstel waar iedereen een reactie op kan geven, ook wel zienswijze genoemd.  In de voorbereiding is er intensief overleg geweest tussen de Gemeente Best, de winkeliersvereniging, bewonersoverleg Wilhelminadorp en bewonersoverleg Kantonnier. Het resultaat is slechts zeer beperkt opgenomen in het voorstel.

Het is dus zaak dat de betrokken inwoners en winkeliers hun eigen visie kenbaar maken. Wie dit nu niet doet, heeft later geen recht van spreken meer en kan geen bezwaar meer maken tegen de definitieve plannen.

Wat kun je doen om je zienswijze kenbaar te maken?

Dit is de procedure

Van 8 juni tot en met 19 juli kan een ieder een inspraakreactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Een inspraakreactie indienen via de email is niet mogelijk.

Heeft u vragen over het voorontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de heer W. Ansems (14 0499).

 

Inloopochtend

Op 29 juni is er een inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden het voorontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de aanwezige inhoudsdeskundigen De bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 11.00 uur en vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis.