Homepage Samenloop voor hoop Wilhelminadorp

Samenloop voor hoop team winkelcentrum Wilhelminadorp

De ondernemers uit het winkelcentrum Wilhelminadorp steunen actief de Samenloop voor Hoop in Best op 10 en 11 juni. Ze doen dit door zelf mee te lopen, verzamelen van giften via de speciale giftenbox, doneren van prijzen voor diverse activiteiten en het meehelpen tijdens de aanloop naar de samenloop of tijdens het weekend zelf.

Facebook Pagina? Klik hier